Dodatok k smernici na úhradu príspevkov v školskom klube detí

vzhľadom k aktuálnej situácii a zníženú frekvenciu využívania Školského klubu detí (ŠKD), upravuje sa pre nasledujúce obdobie príspevok za jeho využívanie. Uvedená úprava je zverejnená v Dodatku ku Smernici na úhradu príspevku za ŠKD.

Znenie Dodatku  s podrobnými informáciami si môžete stiahnuť a prezrieť kliknutím na tento odkaz.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
About Author

Willaim Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter