Projekt – Zeleninkové šialenstvo

Tento projekt vznikol za pomoci občianskeho združenia Malý šéfkuchár bez čapice. Hlavným cieľom je upovedomiť verejnosť o nevšímanej nadváhe detí a narastajúcej obezite v rodinách.
Občianske združenie Malý šéfkuchár bez čapice je súčasťou celosvetovej kampane “Food Revolution”, ktorú založil známy šéfkuchár – Jamie Oliver z Veľkej Británie. Jeho cieľom je vrátiť vzdelávanie o stravovaní naspäť do školských osnov.

Ambasádorom Nadácie Jamieho Olivera je Jarka Kreškóciová.

V celom projekte ide o zážitkové učenie detí o zelenine.

Zážitkové učenie je jedna z najúčinnejších a najefektívnejších foriem vzdelávania sa. Ide o prístup, kedy sa predkladajú deťom zážitky, vnímané každým zmyslom. Ak si na vlastnej koži zažijú niečo zaujímavé, vytvorí im to skutočné spomienky, ktoré pretrvajú omnoho dlhšie a silnejšie ako len nanútené vedomosti. Umývanie zeleninky, čistenie, krájanie, koštovanie, je tým najsilnejším zážitkom ako sa naučiť vnímať a milovať zeleninku.

Zážitkové učenie detí ovplyvňuje postoje dieťaťa, zlepšuje kooperáciu triedneho kolektívu, rozvíja kreativitu, posilňuje sebavedomie a dieťa sa učí bez toho, aby vedelo, že sa učí.

https://zeleninkovesialenstvo.sk/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
About Author

Willaim Wright

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Follow us on
Facebook
Pinterest
WhatsApp
LinkedIn
Twitter